Bulud (Cloud) Sisteminə Videoqeydiyyat

Ivideon. İnternet üzərindən Videomüşahidə


Biz sizə hadisələri məsafədən canlı görməyə(izləməyə) yardım edir, vacib(əhəmiyyətli) məqamalar barədə xəbərdar edirik və onların qeydiyyatını bulud sistemində(cloud) saxlayırıq.